Médecine


Mda Global

Par Magen David Adom Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
אפליקציית החירום שלי במקרה חירום הישומון מקשר למוקד חרום המקומי בלחיצת כפתור. הלחיצה שולחת למוקד - ...

SmartPupil

Par Andrew Neice Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
This is an app for research purposes only not intended for the general public, and is non commercial...

Dent Ta Tête

Par Sami Elkateb Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Chronométrez votre temps de brossage des dents avec l'application Dent ta Tête. Suivez votre assidui...

DNA:One-Stop Solution For NEET

Par Neeraj Singh Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
DNA is the One-Stop solution for all the educational needs of young budding doctors. It prepares yo...

FIMMG Lecce

Par Alberto Andrani Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
App ideata per avere un filo diretto con gli iscritti al sindacato della provincia di Lecce e per av...

Lifesense Health

Par 广州动心信息科技有限公司 Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Lifesense App is specially used for connecting your Lifesense devices. By tracking your all-day acti...

Steps Complication

Par Hani Shabsigh Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
A simple and elegant complication that displays your current step count - that's it!...

Zoonoses 2019

Par WatchTrainer Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
The official mobile event app for this year's symposium "Zoonoses 2019 - International Symposium on ...

NCLEX® Test Prep

Par Instant Test Prep LLC Prix : 5,49 € Plateform : iPhone/iPad
Use our NCLEX® Test Prep app to prepare for your National Council Licensure Examination® for Nursing...

Squishr

Par Bradley Line Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
The purpose of Squish is simple – to help in the eradication of the invasive species known as the Sp...

Alford's Pharmacy & Drive-Thru

Par Kasey Lee Alford PharmD, Inc Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Manage your medication and save time by downloading our easy-to-use app. Need to manage your family'...

95 congreso SEO

Par AVPM AUDIOVISUAL Y MARKETING SL Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Aplicación oficial del 95 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) que se celebra del ...

享健康

Par ADVMEDS CO., LTD. Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
「享健康」是一個結合健康生活與社群的便利工具, 1. 提供生活與健康相關的即時資訊 結合具有公信力的醫療衛生單位,共同提倡最新醫療新知及防疫資訊,提供民眾實際的照護因應辦法。 2. 提供健康與資訊的全...

Antibiotikum

Par Antibiotikum Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Az orvos által elrendelt antibiotikum helyes alkalmazása - azaz az adott gyógyszer pontos bevétele -...

DietAssistant

Par Julian Waluschyk Prix : 1,09 € Plateform : iPhone/iPad
DietAssistant für PKU DietAssistant ist der perfekte Pherechner für Menschen mit der angeborenen St...

NapBot - Auto Sleep Tracker

Par Majid Jabrayilov Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
NapBot is an automatic sleep tracking and analyzing app for your iOS and watchOS devices. It uses on...

Coltene Brasil

Par Coltene Brasil Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
O App Coltene Brasil é a solução rápida e prática para você ficar ligado nas últimas novidades, even...

DiabiLive

Par MirambeauAppCare Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Avec DiabiLive, ne vous souciez plus de votre diabète. Vivez ! Découvrez la solution qui vous accom...

Finn Pakningsvedlegg

Par Felleskatalogen AS Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Ved å skanne koden (strekkode eller 2D-kode) på medisinpakningen får du enkel tilgang til pakningsve...

심호흡도우미

Par ByoungYoung Gu Prix : 1,09 € Plateform : iPhone/iPad
"이 앱은 정신과 전문의의 감수를 받아 제작되었습니다." [심호흡 도우미] 현대 사회에는 수많은 스트레스들을 마주하고 살아갑니다. 우리는 수시로 불안하고 긴장되며 화가 나고 ...

怡成精准控糖

Par 北京怡成生物电子技术有限公司 Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
怡成精准控糖是一款集智能采集血糖数据,免费问专家服务,为用户制定专属控糖方案,做到真正精准控糖,稳糖,血糖即时预警,数据实时查看的一款控糖首选app。本软件提供的数据仅供参考,请您在作出任何医疗决定之...

Интера

Par VERONIKA NOVIKOVA Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Приложение разработано для формирования индивидуального сбалансированного рациона питания, которое у...

Noesis ASD

Par Emotifact Inc Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Emotion skills training for the real world. Autism Spectrum kids now have a fighting chance to read ...

Top Doctors

Par TOP DOCTORS CLINIC LTD Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Приложение для пациентов многопрофильной клиники “Top Doctors”. — Записывайтесь на прием к врачу, п...

Artic Stories

Par Zachary Burgess Prix : 3,49 € Plateform : iPhone/iPad
Are you ready? Choose your favorite letter character and embark on an adventure. An adventure that l...

Uncertainty Communication

Par OSF Healthcare System Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Communicating with medical patients when there is uncertain circumstances can be a difficult task. T...

4E/43H On Demand

Par Air Force Medical Service Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
This application connects multiple levels of Air Force Public Health and Civilian personnel and thei...

Wcog 2019

Par Hakan Arslan Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
World Congress of Gastroenterology (WCOG) 2019, 21-24 September 2019, Istanbul Congress Center, Ista...

Uniodonto Campinas - Cliente

Par Uniodonto Campinas Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Aplicativo de uso exclusivo como benefício para Clientes da UNIODONTO CAMPINAS, onde o usuários terá...

ESMRMB 2019

Par Gabriele Kohn Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
This app is your digital event guide to the ESMRMB 2019 congress, the 36th Annual Scientific Meeting...

Lian Health

Par Lian kavan LLC Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Health tourism is our art and experience Lian Kavan Health Tourism international Company with a lon...

KBB 2019

Par Serenas Uluslararasi Turizm Kongre Organizasyon A.S. Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
KBB 2019 Mobil Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuş...

DGPPN Kongress 2019

Par m:con – mannheim:congress GmbH Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Get the DGPPN 2019 Congress App for your Smarthphone or your Tablet now! All congress information av...

مراجعة

Par Omar Hamid Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
تطبيق خاص بادارة العيادات الطبية والبحث عن الاطباء ضمن منطقة معينة و اختصاص معين....

Autism Alert App

Par josh hope Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Autism Alert app was created for people who have got Autism, to help them with everyday life , the a...

ICD-10-TR-CM

Par Duane Bennett Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
ICD-10-TR-CM La CIM-10-TR-CM est la dixième révision de la Classification statistique international...

Diabetes Academy

Par QUO Health SL Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
We have done it, yet again. As the creators of gluQUO: The best assistant for your diabetes we wante...

Thyroid Pathology

Par Johns Hopkins Mobile medicine Prix : 5,49 € Plateform : iPhone/iPad
Volume 6 in the Series: The Johns Hopkins Atlases of Pathology AUTHORS: Christopher J. VandenBussch...

Capio - Vård för alla

Par Capio AB (publ) Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
Chatta med våra läkare, sjuksköterskor, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter 8-22 varje dag. ...

6D

Par 6D Prix : Gratuit Plateform : iPhone/iPad
6D Projesini; doğru enteral beslenme prensiplerinin altını çizmek için hayata geçirdik. Toplantılar,...