Pavučinka - Sluchové vnímání (0)

Pavučinka - Sluchové vnímání

us cn pt br de it se ru

Par FreeTech services (FreeTech services, spol. s r.o.)


us (0)
fr (0)
cn (0)
pt (0)
br (0)
de (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
Gratuit
Télécharger

Tento materiál určený těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. Sluchové rozlišování je předpokladem správné výslovnosti. Výslovnost a sluchové rozlišování podmiňuje zvládnutí některých pravopisných jevů, např. rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování sykavek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni.

Sluchová analýza, syntéza a diferenciace (rozlišování) jsou nezbytně nutným předpokladem úspěšného nácviku čtení a psaní. Některá cvičení společně se zvukovým doprovodem mohou být prevencí školního selhávání a lze je provádět již v předškolním věku.

Součástí souboru jsou zvukové soubory ke stažení, neboť řadu cvičení žák vypracovává na základě zvukové nahrávky.

Materiál je též určen pro děti s nesprávnou výslovností, děti s dyslexií a dysortografií, pro děti s vadami sluchu popř. s dalšími obtížemi, jejichž jednou z příčin může být nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání. Je vhodný pro individuální i skupinovou práci včetně práce ve třídě.


Gratuit
TéléchargerNotes de version

22/09/2019 | Version : 1.0 | Taille : 198,8 MB


Captures d'écran iPhone / iPod :

Captures d'écran iPhone / iPod Captures d'écran iPhone / iPod Captures d'écran iPhone / iPod

Captures d'écran iPad :

Captures d'écran iPad Captures d'écran iPad Captures d'écran iPad

Catégorie

Enseignement


Appareils pris en charge
iPhone5S, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR
iPadAir, Air Cel, Mini Retina, Mini Retina Cel, Air 2, Air 2 Cel, Mini 3, Mini 3 Cel, Mini 4, Mini 4 Cel, Pro, Pro Cel, Pro 97, Pro 97 Cel, 6.11, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1.2, 8.3.4, 8.5.6, 8.7.8
iPodTouch 6th Gen

Du même dev.

Superhrdina Recyklátor
Superhrdina Recyklátor

Prix : Gratuit
Plate-forme : iPhone/iPad
Par FreeTech services
Ach, tá slovenčina! Pre školy
Ach, tá slovenčina! Pre školy

Prix : 89,99 €
Plate-forme : iPhone/iPad
Par FreeTech services

À découvrir

Burger
Burger

Prix : Gratuit

Bubble Blast Rescue 2
Bubble Blast Rescue 2

Prix : Gratuit

Car Valet
Car Valet

Prix : Gratuit

Connect Two
Connect Two

Prix : Gratuit

Echecs HD Free
Echecs HD Free

Prix : Gratuit