ABChelp (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
9,99 €
Télécharger

ABChelp

us jp cn es pt br mx de kr it se ru nl gb

Par Jarle Jr Norheim

ABChelp-applikasjonen er et digitalt verktøy som øker sjansen for å overleve hjertestans utenfor sykehus ved å;
- tilby informasjon om hvor nærmeste hjertestarter er
- varsle nærmeste "ABC helper" som kan hente hjertestarteren og komme til ulykkesstedet med den
- skaffe tidlig hjelp fra førstehjelpere i nærheten som kan HLR

Under en hjertestans teller hvert sekund og det gjelder å handle raskt. De som tidlig får riktig hjelp (tidlig HLR og tidlig defibrillering) har 300% større sjanse for å overleve! ABChelp-appen bidrar med å gjøre tidlig hjelp tilgjengelig for alle, også utenfor sykehus, på bygda, rurale strøk, øysamfunn, på hytta mm.

Last ned ABChelp-appen hvis du vil....

...kunne bruke appen som varslingssystem dersom du havner i en ulykkessituasjon og vil varsle andre etter hjelp.

...ha tilgang til informasjon om hvor nærmeste hjertestarter er, i tilfelle du havner i en ulykkessituasjon.

...registrere deg som doktor eller sykehus for å bli presentert i appregisteret.

...registrere deg som "ABC helper” og være med på å redde liv i ditt lokalsamfunn!

Ekstra informasjon:

Du vil bli bedt om å dele posisjonen din i appen. Dette fordi du kan da bruke din posisjon som utgangspunkt når du varsler om hjelp.

Minstekravet for å bli "ABC helper" er godkjent HLR-kurs innen 12 måneder, og ved registrering vil du bli bedt om kopi av diplom.

For Helsepersonell eller andre som har egen autorisasjon vil dette være nok. Du vil da bli bedt om kopi av kompetansebevis.

En "ABC helper" kan selvfølgelig, om ønskelig, skru av sin tilgjengelighet ved bare et tastetrykk, og med det ikke lenger være synlig.

------------------------

The ABChelp App is a digital tool that increases the chance of survival from cardiac arrest outside the hospital by;
offer information about the nearest AED (Defibrillator)
alert nearest "ABC helper” who can deliver the AED to your location
receive early help from competent first aiders in your area who know CPR

Every second counts when you are dealing with cardiac arrest. If qualitative help is provided early (early CPR and early defibrillation), the prognosis increases by 300%! The ABC help App makes it possible for you to receive qualitative help early, even if you live in suburban or rural areas, on an island or have a cabin somewhere.

Download the ABChelp App if you want to…

…be able to use the app as an alert system in case you should find yourself in an emergency situation and need to call for help.

…access information about where the nearest AED (defibrillator) is, in case of emergency.

…register as a Doctor, health personell or hospital to be presented in our registry.

…register as an “ABC helper” and help save lives in your local community!

Extra information:

You will be asked to share your position. This is due to the option of choosing your own location when alerting ABC helpers.

“ABC helpers” need to provide certification of their CPR knowledge. If you are authorised health personell, you can provide a photo of your authorisation.

An “ABC helper” can always choose to be offline.

Notes de version

24/02/2018 | Version : 1.0 | Taille : 52,6 MB


Captures d'écran iPhone / iPod :

Captures d écran iPhone / iPod Captures d écran iPhone / iPod Captures d écran iPhone / iPod

Captures d'écran iPad :

Captures d écran iPad Captures d écran iPad Captures d écran iPad

Catégorie

Forme et santé , Médecine


Appareils pris en charge : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone X


Du même dev.

Asthma Aid
Asthma Aid

Prix : 3,49 €
Plate-forme : iPhone/iPad
Par Jarle Jr Norheim

À découvrir

Spider Solitaire ►
Spider Solitaire ►

Prix : Gratuit

Fireman (Pompier)
Fireman (Pompier)

Prix : Gratuit

Juggle
Juggle

Prix : Gratuit

Cupcakes
Cupcakes

Prix : Gratuit

Tangram Chronicles
Tangram Chronicles

Prix : GratuitApplications iPhone et iPad

Jeux iPhone et iPad

Applications Mac OS X

Jeux Mac OS X

Retour en haut

   Follow @FormidApps